SXI File

? Cách mở file .SXI? Những phần mềm mở file .SXI và sửa file lỗi. Convert Binary SXI file sang định dạng khác.

.SXI File Extension

   
File name SXI File
File Type StarOffice Impress Presentation
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (89 Bình chọn)

File .SXI là file gì?

SXI là Data Files - StarOffice Impress Presentation, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Oracle.

Trình bày ban đầu được tạo ra bởi StarOffice Impress, một chương trình sử dụng để tạo slide show; thường sau một mẫu bố cục slide và chứa một slide tiêu đề tiếp theo slide nội dung; hỗ trợ âm thanh, video, và các hiệu ứng chuyển tiếp.

What is a SXI file?

Presentation originally created by StarOffice Impress, a program used for creating slide shows; generally follows a slide layout template and contains a title slide followed by content slides; supports audio, video, and transition effects.

Cách mở .SXI file

Để mở file .SXI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SXI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SXI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SXI do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice
  • LibreOffice
  • LibreOffice Impress
  • StarOffice Impress
  • StarOffice Impress

Chuyển đổi file .SXI

File .SXI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *