T07 File

? Cách mở file .T07? Những phần mềm mở file .T07 và sửa file lỗi. Convert N/A T07 file sang định dạng khác.

.T07 File Extension

   
File name T07 File
File Type TaxCut 2007 Tax Return
Nhà phát triển H&R Block
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .T07 là file gì?

T07 là Data Files - TaxCut 2007 Tax Return, dưới định dạng N/A được phát triển bởi H&R Block.

tờ khai thuế Hoa Kỳ cho năm tính thuế năm 2007; tạo ra với các chương trình phần mềm TaxCut 2007; bao gồm các hình thức thuế với các lĩnh vực được điền vào bởi người sử dụng.

What is a T07 file?

United States tax return for the 2007 tax year; created with the TaxCut 2007 software program; includes tax forms with fields that are filled in by the user.

Cách mở .T07 file

Để mở file .T07 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .T07 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .T07

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T07 do người dùng đóng góp.

  • DT Max
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • TaxCut
  • Phanku AppStart

Chuyển đổi file .T07

File .T07 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *