T14 File

? Cách mở file .T14? Những phần mềm mở file .T14 và sửa file lỗi. Convert Binary T14 file sang định dạng khác.

.T14 File Extension

   
File name T14 File
File Type H&R Block 2014 Tax Return
Nhà phát triển H&R Block
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .T14 là file gì?

T14 là Data Files - H&R Block 2014 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi H&R Block.

tờ khai thuế tạo ra và được sử dụng bởi H & R Block 2014 phần mềm thuế hoặc xuất khẩu từ H & R Block trực tuyến; chứa mẫu khai thuế liên bang Hoa Kỳ, cùng với bất kỳ hình thức thuế nhà nước cần thiết cho năm 2014; lưu trữ dữ liệu cá nhân và thông tin thuế nhập vào bởi người sử dụng có thể được làm việc trên tại một thời điểm khác nhau.

What is a T14 file?

Tax return created and used by H&R Block 2014 tax software or exported from H&R Block online; contains U.S. federal tax forms, along with any necessary state tax forms for 2014; stores personal data and tax information entered by the user that can be worked on at a different time.

Cách mở .T14 file

Để mở file .T14 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .T14 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .T14

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T14 do người dùng đóng góp.

  • H&R Block Online
  • H&R Block Tax Software
  • H&R Block Tax Software
  • CANTAX FormMaster
  • Norstedts Skatt Proffs
  • FutureTax
  • FutureTax

Chuyển đổi file .T14

File .T14 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *