T15 File

? Cách mở file .T15? Những phần mềm mở file .T15 và sửa file lỗi. Convert Binary T15 file sang định dạng khác.

.T15 File Extension

   
File name T15 File
File Type H&R Block 2015 Tax Return
Nhà phát triển H&R Block
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .T15 là file gì?

T15 là Data Files - H&R Block 2015 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi H&R Block.

tờ khai thuế tạo ra và sử dụng bởi các phiên bản 2015 của phần mềm thuế H & R Block và H & R Block trực tuyến; chứa các hình thức Hoa Kỳ thuế liên bang, bất kỳ hình thức thuế nhà nước cần thiết cho năm 2015, và thông tin về thuế cá nhân được nhập bởi người sử dụng.

What is a T15 file?

Tax return created and used by the 2015 version of H&R Block Tax Software and H&R Block Online; contains U.S. federal tax forms, any necessary state tax forms for 2015, and personal tax information entered by the user.

Cách mở .T15 file

Để mở file .T15 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .T15 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .T15

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T15 do người dùng đóng góp.

  • H&R Block Online
  • H&R Block Tax Software
  • H&R Block Tax Software
  • DT Max
  • Tajima DG/ML by Pulse

Chuyển đổi file .T15

File .T15 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *