T2 File

? Cách mở file .T2? Những phần mềm mở file .T2 và sửa file lỗi. Convert N/A T2 file sang định dạng khác.

.T2 File Extension

   
File name T2 File
File Type Textease 2000 File
Nhà phát triển Lightroom Education
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .T2 là file gì?

T2 là Data Files - Textease 2000 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lightroom Education.

Cơ sở dữ liệu được tạo ra với Textease 2000, một phiên bản cũ của chương trình (Thông tin và Công nghệ Truyền thông) Textease ICT; có thể chứa các trang tùy chỉnh, biểu mẫu, văn bản, và dữ liệu hình ảnh.

What is a T2 file?

Database created with Textease 2000, an older version of the Textease ICT (Information and Communications Technology) program; may contain custom pages, forms, text, and image data.

Cách mở .T2 file

Để mở file .T2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .T2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .T2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T2 do người dùng đóng góp.

  • Textease
  • Textease Studio CT
  • Textease Studio CT
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .T2

File .T2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *