T2B File

? Cách mở file .T2B? Những phần mềm mở file .T2B và sửa file lỗi. Convert Binary T2B file sang định dạng khác.

.T2B File Extension

   
File name T2B File
File Type CyBook Thumbnail Image
Nhà phát triển Bookeen
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .T2B là file gì?

T2B là Raster Image Files - CyBook Thumbnail Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bookeen.

Thumbnail image tạo ra bởi các thiết bị màu đen và trắng đọc eBook Cybook; các cửa hàng một hình ảnh màu xám 2-bit hỗ trợ bốn màu; tạo ra tự động bởi người đọc Cybook khi xem sách; sử dụng để lưu trữ xem trước của bìa sách.

What is a T2B file?

Thumbnail image created by the CyBook black and white eBook reader device; stores a 2-bit grayscale image that supports four colors; generated automatically by the CyBook reader when viewing books; used for storing previews of book covers.

Cách mở .T2B file

Để mở file .T2B click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .T2B bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .T2B

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T2B do người dùng đóng góp.

  • Lemkesoft GraphicConverter
  • t2b2pgm
  • t2b2pgm

Chuyển đổi file .T2B

File .T2B có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *