T2K File

? Cách mở file .T2K? Những phần mềm mở file .T2K và sửa file lỗi. Convert XML T2K file sang định dạng khác.

.T2K File Extension

   
File name T2K File
File Type 1Teach2000 Document
Nhà phát triển Basement.nl
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .T2K là file gì?

T2K là Data Files - 1Teach2000 Document, dưới định dạng XML được phát triển bởi Basement.nl.

tài liệu thử nghiệm được tạo ra bởi Teach2000, một ứng dụng rèn luyện trí nhớ; lưu một danh sách câu hỏi và câu trả lời trong một định dạng XML; có thể bao gồm hình thức miễn phí hoặc câu hỏi trắc nghiệm.

What is a T2K file?

Test document created by Teach2000, a memory training application; saves a list of questions and answers in an XML format; may include free form or multiple choice questions.

Cách mở .T2K file

Để mở file .T2K click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .T2K bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .T2K

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T2K do người dùng đóng góp.

  • Basement.nl Teach2000
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • OpenTeacher
  • Teach2000 Vista
  • Teach2000 XP
  • Teach2000 XP

Chuyển đổi file .T2K

File .T2K có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *