T2KS File

? Cách mở file .T2KS? Những phần mềm mở file .T2KS và sửa file lỗi. Convert Binary T2KS file sang định dạng khác.

.T2KS File Extension

   
File name T2KS File
File Type Teach2000 Exam Results File
Nhà phát triển Basement.nl
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .T2KS là file gì?

T2KS là Data Files - Teach2000 Exam Results File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Basement.nl.

tập tin kết quả thi được tạo ra bởi Teach2000, một phần mềm bộ nhớ huấn luyện viên; chứa các kết quả của một thử nghiệm được thực hiện bởi một sinh viên sử dụng phần mềm; bao gồm điểm số của học sinh cũng như những câu hỏi đã được trả lời một cách chính xác hoặc không chính xác.

What is a T2KS file?

Exam result file created by Teach2000, a memory trainer software; contains the results of a test taken by a student using the software; includes the student's score as well as which questions were answered correctly or incorrectly.

Cách mở .T2KS file

Để mở file .T2KS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .T2KS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .T2KS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T2KS do người dùng đóng góp.

  • Basement.nl Teach2000
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Teach2000 Vista

Chuyển đổi file .T2KS

File .T2KS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *