T2KT File

? Cách mở file .T2KT? Những phần mềm mở file .T2KT và sửa file lỗi. Convert Binary T2KT file sang định dạng khác.

.T2KT File Extension

   
File name T2KT File
File Type Teach2000 Exam File
Nhà phát triển Basement.nl
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .T2KT là file gì?

T2KT là Data Files - Teach2000 Exam File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Basement.nl.

tập tin thi được tạo ra bởi Teach2000, một huấn luyện viên bộ nhớ và ứng dụng đánh giá học sinh; tiết kiệm một kỳ thi trong một định dạng mã hóa và chứa các câu hỏi dành cho sinh viên để trả lời; được sử dụng để phân phối các bài kiểm tra điện tử cho học sinh.

What is a T2KT file?

Exam file created by Teach2000, a memory trainer and student assessment application; saves an exam in an encrypted format and contains questions for students to answer; used for distributing electronic tests to students.

Cách mở .T2KT file

Để mở file .T2KT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .T2KT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .T2KT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .T2KT do người dùng đóng góp.

  • Basement.nl Teach2000
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Teach2000 Vista

Chuyển đổi file .T2KT

File .T2KT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *