TA7 File

? Cách mở file .TA7? Những phần mềm mở file .TA7 và sửa file lỗi. Convert N/A TA7 file sang định dạng khác.

.TA7 File Extension

   
File name TA7 File
File Type TaxAct 2017 Tax Return File
Nhà phát triển TaxAct
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .TA7 là file gì?

TA7 là Data Files - TaxAct 2017 Tax Return File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TaxAct.

Một tập tin TA7 là một sự trở lại năm 2017 thuế tạo ra với TaxAct năm 2017, một chương trình sử dụng để chuẩn bị các loại thuế. Nó chứa thông tin thuế cho năm 2017 thuế, trong đó bao gồm các hình thức nhà nước cho một nhà nước cụ thể và các hình thức thuế IRS liên bang. file TA7 cũng lưu trữ thông tin cơ bản của người dùng như tên, ngày tháng năm sinh, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, người phụ thuộc, và số an sinh xã hội.

What is a TA7 file?

A TA7 file is a 2017 tax return created with TaxAct 2017, a program used to prepare taxes. It contains tax information for the 2017 tax year, which includes state forms for a specific state and federal IRS tax forms. TA7 files also store the user's basic information such as name, date of birth, marital status, occupation, dependents, and social security number.

Cách mở .TA7 file

Để mở file .TA7 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TA7 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TA7

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TA7 do người dùng đóng góp.

  • TaxAct Online
  • TaxAct
  • TaxAct

Chuyển đổi file .TA7

File .TA7 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *