TA8 File

? Cách mở file .TA8? Những phần mềm mở file .TA8 và sửa file lỗi. Convert N/A TA8 file sang định dạng khác.

.TA8 File Extension

   
File name TA8 File
File Type TaxAct 2018 Tax Return File
Nhà phát triển TaxAct
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .TA8 là file gì?

TA8 là Data Files - TaxAct 2018 Tax Return File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TaxAct.

Một tập tin TA8 là một tờ khai thuế tạo ra với TaxAct 2018, một chương trình Windows sử dụng để chuẩn bị các loại thuế. Nó chứa thông tin thuế cho năm 2018 thuế, trong đó bao gồm các hình thức thuế đối với một quốc gia cụ thể và các hình thức thuế IRS liên bang. file TA8 cũng lưu trữ thông tin cơ bản cá nhân, chẳng hạn như tên, ngày tháng năm sinh, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, người phụ thuộc, và số an sinh xã hội của người dùng.

What is a TA8 file?

A TA8 file is a tax return created with TaxAct 2018, a Windows program used to prepare taxes. It contains tax information for the 2018 tax year, which includes tax forms for a specific state and federal IRS tax forms. TA8 files also store basic personal information, such as the name, date of birth, marital status, occupation, dependents, and social security number of the user.

Cách mở .TA8 file

Để mở file .TA8 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TA8 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TA8

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TA8 do người dùng đóng góp.

  • TaxAct Online
  • TaxAct
  • TaxAct

Chuyển đổi file .TA8

File .TA8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *