TA9 File

? Cách mở file .TA9? Những phần mềm mở file .TA9 và sửa file lỗi. Convert N/A TA9 file sang định dạng khác.

.TA9 File Extension

   
File name TA9 File
File Type TaxAct 2019 Tax Return File
Nhà phát triển TaxAct
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .TA9 là file gì?

TA9 là Data Files - TaxAct 2019 Tax Return File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TaxAct.

Một tập tin TA9 là một tờ khai thuế tạo ra với TaxAct 2019, một chương trình Windows sử dụng để chuẩn bị các loại thuế cho năm tính thuế 2019. Nó lưu trữ thông tin về thuế năm 2019, trong đó bao gồm các hình thức thuế đối với một quốc gia cụ thể và các hình thức thuế IRS liên bang. file TA9 cũng chứa thông tin cá nhân về người dùng, chẳng hạn như tên gọi của mình, ngày tháng năm sinh, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, người phụ thuộc, và số an sinh xã hội.

What is a TA9 file?

A TA9 file is a tax return created with TaxAct 2019, a Windows program used to prepare taxes for the 2019 tax year. It stores 2019 tax information, which includes tax forms for a specific state and federal IRS tax forms. TA9 files also contain personal information about the user, such as his name, date of birth, marital status, occupation, dependents, and social security number.

Cách mở .TA9 file

Để mở file .TA9 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TA9 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TA9

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TA9 do người dùng đóng góp.

  • TaxAct Online
  • TaxAct
  • TaxAct

Chuyển đổi file .TA9

File .TA9 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *