TAP File

? Cách mở file .TAP? Những phần mềm mở file .TAP và sửa file lỗi. Convert N/A TAP file sang định dạng khác.

.TAP File Extension

   
File name TAP File
File Type 1Commodore 64 Cassette Tape Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (21 Bình chọn)

File .TAP là file gì?

TAP là Disk Image Files - 1Commodore 64 Cassette Tape Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Đĩa hình ảnh được tạo ra từ một băng lưu trữ dữ liệu định dạng cho Commodore 64 (C64) hoặc các hệ thống ZX Spectrum; chứa một bản sao chính xác của dữ liệu từ băng trong một tập tin duy nhất; thường được sử dụng cho các trò chơi hoặc các ứng dụng khác.

What is a TAP file?

Disk image created from a data storage tape formatted for the Commodore 64 (C64) or ZX Spectrum systems; contains an exact copy of the data from the tape in a single file; typically used for games or other types of applications.

Cách mở .TAP file

Để mở file .TAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAP do người dùng đóng góp.

  • C64 online emulator
  • Fuse
  • Fuse
  • VICE
  • Spectaculator ZX Spectrum Emulator
  • Embird
  • Embird

Chuyển đổi file .TAP

File .TAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *