TAR.GZ2 File

? Cách mở file .TAR.GZ2? Những phần mềm mở file .TAR.GZ2 và sửa file lỗi. Convert Binary TAR.GZ2 file sang định dạng khác.

.TAR.GZ2 File Extension

   
File name TAR.GZ2 File
File Type Misnamed BZ2 Tarball
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (5 Bình chọn)

File .TAR.GZ2 là file gì?

TAR.GZ2 là Compressed Files - Misnamed BZ2 Tarball, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Nén "tarball" mà nên được đặt tên với phần mở rộng tập tin .bz2 thay vì ".gz2", mà không phải là một định dạng tập tin; khả năng đặt tên sai vì người sử dụng nghĩ rằng file GZ2 có liên quan đến định dạng .GZ; thể đổi tên với phần mở rộng tập tin" .bz2" và mở ra với một tiện ích tương thích bzip2.

What is a TAR.GZ2 file?

Compressed "tarball" that should be named with the .BZ2 file extension instead of ".gz2," which isn't a file format; likely misnamed because the user thought GZ2 files are related to the .GZ format; can be renamed with the ".bz2" file extension and opened with a bzip2 compatible utility.

Cách mở .TAR.GZ2 file

Để mở file .TAR.GZ2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAR.GZ2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAR.GZ2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAR.GZ2 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .TAR.GZ2

File .TAR.GZ2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *