TAR.LZ File

? Cách mở file .TAR.LZ? Những phần mềm mở file .TAR.LZ và sửa file lỗi. Convert Binary TAR.LZ file sang định dạng khác.

.TAR.LZ File Extension

   
File name TAR.LZ File
File Type Lzip Compressed Tarball
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .TAR.LZ là file gì?

TAR.LZ là Compressed Files - Lzip Compressed Tarball, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

"Tarball" (file .tar) nén với Lzip, một máy nén lossless dữ liệu dựa trên (chuỗi Lempel-Ziv-Markov) LZMA thuật toán, và do đó sử dụng phần mở rộng tập tin hợp chất ".tar.lz;" thường được sử dụng để phân phối các gói phần mềm Linux.

What is a TAR.LZ file?

"Tarball" (.TAR file) compressed with Lzip, a lossless data compressor based on the LZMA (Lempel-Ziv-Markov chain) algorithm, and therefore uses the compound file extension ".tar.lz;" often used for distributing linux software packages.

Cách mở .TAR.LZ file

Để mở file .TAR.LZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAR.LZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAR.LZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAR.LZ do người dùng đóng góp.

  • Ubuntu Archive Manager

Chuyển đổi file .TAR.LZ

File .TAR.LZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *