TAR.LZMA File

? Cách mở file .TAR.LZMA? Những phần mềm mở file .TAR.LZMA và sửa file lỗi. Convert Binary TAR.LZMA file sang định dạng khác.

.TAR.LZMA File Extension

   
File name TAR.LZMA File
File Type LZMA Compressed Tarball
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .TAR.LZMA là file gì?

TAR.LZMA là Compressed Files - LZMA Compressed Tarball, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

"Tarball" (file .tar) nén với .LZMA (Lempel-Ziv-Markov chuỗi Algorithm) nén, và do đó sử dụng các hợp chất tập tin mở rộng ".tar.lzma;" thường được sử dụng để phân phối các gói phần mềm Linux.

What is a TAR.LZMA file?

"Tarball" (.TAR file) compressed with .LZMA (Lempel-Ziv-Markov chain Algorithm) compression, and thus uses the compound file extension ".tar.lzma;" often used for distributing linux software packages.

Cách mở .TAR.LZMA file

Để mở file .TAR.LZMA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAR.LZMA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAR.LZMA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAR.LZMA do người dùng đóng góp.

  • GNU Tar
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • ConeXware PowerArchiver
  • 7-Zip
  • LZMA SDK
  • LZMA SDK
  • Sixty Five 7zX
  • p7zip

Chuyển đổi file .TAR.LZMA

File .TAR.LZMA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *