TAR.Z File

? Cách mở file .TAR.Z? Những phần mềm mở file .TAR.Z và sửa file lỗi. Convert N/A TAR.Z file sang định dạng khác.

.TAR.Z File Extension

   
File name TAR.Z File
File Type Zipped Tarball File
Nhà phát triển The GNU Project
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (6 Bình chọn)

File .TAR.Z là file gì?

TAR.Z là Compressed Files - Zipped Tarball File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The GNU Project.

Một tập tin TAR.Z là một TAR Unix tài liệu nén với một thuật toán nén Unix tiêu chuẩn để tiết kiệm không gian đĩa. Nó chứa một hoặc nhiều tập tin nén. Các tập tin thường được sử dụng trên hệ điều hành Unix cho các nhóm lưu trữ các tập tin.

What is a TAR.Z file?

A TAR.Z file is a Unix TAR archive compressed with a standard Unix compression algorithm to save disk space. It contains one or more compressed files. The file is commonly used on Unix operating systems to archive groups of files.

Cách mở .TAR.Z file

Để mở file .TAR.Z click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAR.Z bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAR.Z

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAR.Z do người dùng đóng góp.

  • The Unarchiver
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Corel WinZip 24
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16

Chuyển đổi file .TAR.Z

File .TAR.Z có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *