TAX2016 File

? Cách mở file .TAX2016? Những phần mềm mở file .TAX2016 và sửa file lỗi. Convert Binary TAX2016 file sang định dạng khác.

.TAX2016 File Extension

   
File name TAX2016 File
File Type TurboTax 2016 Tax Return
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (21 Bình chọn)

File .TAX2016 là file gì?

TAX2016 là Data Files - TurboTax 2016 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

Một tập tin TAX2016 là một tờ khai thuế Hoa Kỳ tạo ra với phiên bản 2016 của Intuit TurboTax. Nó chứa thông tin cá nhân của người dùng và các hình thức thuế IRS liên bang. Nó cũng có thể bao gồm một hoặc nhiều hình thức nhà nước cho năm tính thuế năm 2016. file TAX2016 có thể được mã hóa nếu lưu với mật khẩu bảo vệ kể từ khi họ lưu trữ dữ liệu cá nhân và tài chính nhạy cảm.

What is a TAX2016 file?

A TAX2016 file is a United States tax return created with the 2016 version of Intuit TurboTax. It contains a user's personal information and federal IRS tax forms. It may also include one or more state forms for the 2016 tax year. TAX2016 files may be encrypted if saved with password protection since they store sensitive personal and financial data.

Cách mở .TAX2016 file

Để mở file .TAX2016 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX2016 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX2016

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX2016 do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Intuit TurboTax Online
  • Intuit TurboTax Online

Chuyển đổi file .TAX2016

File .TAX2016 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *