TAX2017 File

? Cách mở file .TAX2017? Những phần mềm mở file .TAX2017 và sửa file lỗi. Convert Binary TAX2017 file sang định dạng khác.

.TAX2017 File Extension

   
File name TAX2017 File
File Type TurboTax 2017 Tax Return
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (12 Bình chọn)

File .TAX2017 là file gì?

TAX2017 là Data Files - TurboTax 2017 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

Một tập tin TAX2017 là một tờ khai thuế Hoa Kỳ tạo ra với phiên bản 2017 của Intuit TurboTax. Nó chứa thông tin về tờ khai thuế của người dùng, bao gồm thông tin cá nhân, hình thức thuế IRS liên bang, và một hoặc nhiều hình thức nhà nước cho năm tính thuế năm 2017. file TAX2017 có thể được mã hóa nếu lưu với mật khẩu bảo vệ kể từ khi họ lưu trữ dữ liệu cá nhân và tài chính nhạy cảm.

What is a TAX2017 file?

A TAX2017 file is a United States tax return created with the 2017 version of Intuit TurboTax. It contains information about a user's tax return, which includes personal information, federal IRS tax forms, and one or more state forms for the 2017 tax year. TAX2017 files may be encrypted if saved with password protection since they store sensitive personal and financial data.

Cách mở .TAX2017 file

Để mở file .TAX2017 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX2017 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX2017

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX2017 do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Online
  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TAX2017

File .TAX2017 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *