TB File

? Cách mở file .TB? Những phần mềm mở file .TB và sửa file lỗi. Convert N/A TB file sang định dạng khác.

.TB File Extension

   
File name TB File
File Type Tabbery Tab File
Nhà phát triển Tabbery
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .TB là file gì?

TB là Data Files - Tabbery Tab File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tabbery.

Tập tin cấu hình mà chứa các hướng dẫn sử dụng bởi Tabbery để khởi động một tab ảo trên máy tính để bàn của người dùng; bao gồm tên của mỗi cửa sổ, cũng như tọa độ màn hình của mỗi cửa sổ, kích thước, và trật tự; cũng bao gồm thumbnails bitmap cho xem trước nội dung file.

What is a TB file?

Configuration file that contains instructions used by Tabbery to launch a virtual tab on the user's desktop; includes the name of each window, as well as each window's screen coordinates, size, and order; also includes bitmap thumbnails for previewing the file contents.

Cách mở .TB file

Để mở file .TB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TB do người dùng đóng góp.

  • Textease
  • Textease Studio CT
  • Textease Studio CT
  • Media Player Classic
  • Adobe Acrobat
  • getTube
  • getTube

Chuyển đổi file .TB

File .TB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *