TB0 File

? Cách mở file .TB0? Những phần mềm mở file .TB0 và sửa file lỗi. Convert Binary TB0 file sang định dạng khác.

.TB0 File Extension

   
File name TB0 File
File Type Adobe Photoshop Thumbnail Cache File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .TB0 là file gì?

TB0 là Raster Image Files - Adobe Photoshop Thumbnail Cache File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin bộ nhớ cache được tạo ra bởi phiên bản cũ của Adobe Photoshop phần mềm chỉnh sửa ảnh; chứa một hình ảnh thu nhỏ của một tập tin đã được duyệt với công cụ File Browser; sử dụng để tạo xem trước hình ảnh nhỏ hơn một cách nhanh chóng có thể được quét.

What is a TB0 file?

Cache file created by older versions of Adobe Photoshop image-editing software; contains a thumbnail image of a file that was browsed with the File Browser tool; used for creating smaller image previews that can quickly be scanned.

Cách mở .TB0 file

Để mở file .TB0 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TB0 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TB0

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TB0 do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop 2020
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .TB0

File .TB0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *