TBK File

? Cách mở file .TBK? Những phần mềm mở file .TBK và sửa file lỗi. Convert Binary TBK file sang định dạng khác.

.TBK File Extension

   
File name TBK File
File Type 1ToolBook File
Nhà phát triển SumTotal Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (17 Bình chọn)

File .TBK là file gì?

TBK là Data Files - 1ToolBook File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SumTotal Systems.

hồ sơ dự án tạo ra bởi dẫn công cụ, một chương trình được sử dụng bởi chuyên gia vấn đề (SMEs) để tạo các tài liệu e-learning; có thể tiết kiệm một loạt các màn hình với các nhãn văn bản, đồ họa, và nhúng nội dung đa phương tiện; sử dụng để lưu các câu đố tương tác, mô phỏng các phần mềm, và các module học tập khác.

What is a TBK file?

Project file created by ToolBook, a program used by subject matter experts (SMEs) for creating e-learning materials; may save a series of screens with text labels, graphics, and embedded multimedia content; used for saving interactive quizzes, software simulations, and other learning modules.

Cách mở .TBK file

Để mở file .TBK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TBK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TBK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TBK do người dùng đóng góp.

  • Mozilla Firefox with SumTotal Neuron plug-in
  • SumTotal Systems ToolBook
  • SumTotal Systems ToolBook
  • Microsoft Internet Explorer with SumTotal Neuron plug-in
  • multiCLASS-Book
  • TRACEBook
  • TRACEBook

Chuyển đổi file .TBK

File .TBK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *