TBL File

? Cách mở file .TBL? Những phần mềm mở file .TBL và sửa file lỗi. Convert Binary TBL file sang định dạng khác.

.TBL File Extension

   
File name TBL File
File Type StarCraft Information Table
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (9 Bình chọn)

File .TBL là file gì?

TBL là Data Files - StarCraft Information Table, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

Bảng tập tin được sử dụng bởi StarCraft, một game chiến thuật thời gian thực, nơi người chơi kiểm soát các đơn vị như Terran, Zerg, hoặc chủng tộc Protoss; chứa các mô tả văn bản cho các nhãn trong game, chẳng hạn như tên của đơn vị; sử dụng như một bảng tra cứu để hiển thị văn bản trong gameplay.

What is a TBL file?

Table file used by StarCraft, a real-time strategy game where players control units as Terran, Zerg, or Protoss races; contains text descriptions for in-game labels, such as names of units; used as a lookup table to display text during gameplay.

Cách mở .TBL file

Để mở file .TBL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TBL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TBL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TBL do người dùng đóng góp.

  • Blizzard StarCraft
  • FX AccuCharts
  • FX AccuCharts
  • Adobe Table
  • Materials Studio
  • Chem3D Pro
  • Chem3D Pro

Chuyển đổi file .TBL

File .TBL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *