TBM File

? Cách mở file .TBM? Những phần mềm mở file .TBM và sửa file lỗi. Convert N/A TBM file sang định dạng khác.

.TBM File Extension

   
File name TBM File
File Type Toribash Mod File
Nhà phát triển Nabi Studios
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .TBM là file gì?

TBM là Game Files - Toribash Mod File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nabi Studios.

Sửa đổi hoặc file "mod" được sử dụng để thêm vũ khí, áo giáp, hoặc tính năng bổ sung khác để một nhân vật Toribash; cũng có thể chứa các tòa nhà, xe cộ, và các đối tượng tùy chỉnh khác.

What is a TBM file?

Modification or "mod" file used for adding weapons, armor, or other extras to a Toribash character; may also contain buildings, vehicles, and other custom objects.

Cách mở .TBM file

Để mở file .TBM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TBM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TBM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TBM do người dùng đóng góp.

  • Nabi Studios Toribash
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • DBTextWorks
  • _BH LIBRARY CATALOG

Chuyển đổi file .TBM

File .TBM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *