TBN File

? Cách mở file .TBN? Những phần mềm mở file .TBN và sửa file lỗi. Convert Binary TBN file sang định dạng khác.

.TBN File Extension

   
File name TBN File
File Type Kodi Thumbnail Image
Nhà phát triển XBMC Foundation
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .TBN là file gì?

TBN là Raster Image Files - Kodi Thumbnail Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi XBMC Foundation.

Hình ảnh tập tin được sử dụng bởi Kodi, một máy nghe nhạc phương tiện truyền thông phần mềm dành cho Mac, Windows và Linux; tiết kiệm một hình ảnh thu nhỏ của một video clip, clip âm thanh, hoặc một danh sách nhạc; sử dụng như hình ảnh xem trước khi duyệt bộ sưu tập phương tiện truyền thông kỹ thuật số của máy tính.

What is a TBN file?

Image file used by Kodi, a software media player for Mac, Windows, and Linux; saves a thumbnail image of a video clip, audio clip, or a playlist; used as the preview image when browsing the computer's digital media collection.

Cách mở .TBN file

Để mở file .TBN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TBN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TBN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TBN do người dùng đóng góp.

  • image viewer
  • Kodi
  • Kodi
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .TBN

File .TBN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *