TBZ2 File

? Cách mở file .TBZ2? Những phần mềm mở file .TBZ2 và sửa file lỗi. Convert N/A TBZ2 file sang định dạng khác.

.TBZ2 File Extension

   
File name TBZ2 File
File Type Tar BZip 2 Compressed File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .TBZ2 là file gì?

TBZ2 là Compressed Files - Tar BZip 2 Compressed File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

lưu trữ tập tin nén với cả .tar và nén .bz2; thường được tìm thấy trên các hệ thống Unix; trước hết phải được giải nén (sử dụng bzip 2 giải nén), sau đó các tập tin phải được chiết xuất từ ​​các kho lưu trữ tar.

What is a TBZ2 file?

File archive compressed with both .TAR and .BZ2 compression; often found on Unix systems; must first be decompressed (using Bzip 2 decompression), then the files must be extracted from the tar archive.

Cách mở .TBZ2 file

Để mở file .TBZ2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TBZ2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TBZ2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TBZ2 do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • WinZip
  • WinZip
  • Bandizip
  • PeaZip
  • PowerArchiver
  • PowerArchiver

Chuyển đổi file .TBZ2

File .TBZ2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *