TCC File

? Cách mở file .TCC? Những phần mềm mở file .TCC và sửa file lỗi. Convert Binary TCC file sang định dạng khác.

.TCC File Extension

   
File name TCC File
File Type 1TimeCalc Classic Data File
Nhà phát triển ProSystems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .TCC là file gì?

TCC là Data Files - 1TimeCalc Classic Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ProSystems.

Tập tin được tạo ra bởi TimeCalc, một chương trình theo dõi thẻ thời gian; cửa hàng một thời gian tấm nhân viên, bao gồm cả bắt đầu nhiệm vụ và thời gian dừng, ID nhân viên, và thời gian hoàn vốn thông tin; sử dụng cho tổng cộng giờ và giải ngân tiền lương trong các môi trường doanh nghiệp nhỏ.

What is a TCC file?

File created by TimeCalc, a time card tracking program; stores an employee time sheet, including task start and stop times, employee ID, and pay period information; used for totaling hours and disbursing payroll in small business environments.

Cách mở .TCC file

Để mở file .TCC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TCC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TCC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TCC do người dùng đóng góp.

  • DIAdem
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Aspen DMCplus
  • Spirent TestCenter
  • Hondata Traction Control Manager
  • Hondata Traction Control Manager

Chuyển đổi file .TCC

File .TCC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *