TCCFGEXTENDER File

? Cách mở file .TCCFGEXTENDER? Những phần mềm mở file .TCCFGEXTENDER và sửa file lỗi. Convert N/A TCCFGEXTENDER file sang định dạng khác.

.TCCFGEXTENDER File Extension

   
File name TCCFGEXTENDER File
File Type TestComplete Project Suite Settings File
Nhà phát triển SmartBear
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TCCFGEXTENDER là file gì?

TCCFGEXTENDER là Settings Files - TestComplete Project Suite Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SmartBear.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi TestComplete, một nền tảng được sử dụng để kiểm tra máy tính để bàn, các ứng dụng di động, và web; chứa các tùy chọn để thử nghiệm cụ thể của một bộ dự án.

What is a TCCFGEXTENDER file?

Settings file created by TestComplete, a platform used for testing desktop, mobile, and web applications; contains settings for specific testing of a project suite.

Cách mở .TCCFGEXTENDER file

Để mở file .TCCFGEXTENDER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TCCFGEXTENDER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TCCFGEXTENDER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TCCFGEXTENDER do người dùng đóng góp.

  • SmartBear TestComplete

Chuyển đổi file .TCCFGEXTENDER

File .TCCFGEXTENDER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *