TCD File

? Cách mở file .TCD? Những phần mềm mở file .TCD và sửa file lỗi. Convert N/A TCD file sang định dạng khác.

.TCD File Extension

   
File name TCD File
File Type 1TurboCAD Mac Deluxe Drawing
Nhà phát triển IMSI
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .TCD là file gì?

TCD là CAD Files - 1TurboCAD Mac Deluxe Drawing, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IMSI.

2D hay 3D Vẽ tạo ra bởi phiên bản Mac Deluxe TurboCAD, một ứng dụng CAD cho phép người dùng soạn thảo thiết kế kiến ​​trúc và sản xuất; chứa một bản vẽ, trong đó bao gồm các đối tượng, văn bản, tính chất ánh sáng và số đo.

What is a TCD file?

2D or 3D Drawing created by the Mac Deluxe version of TurboCAD, a CAD application that allows users to draft architectural and manufacturing designs; contains a drawing, which includes objects, text, lighting properties, and measurements.

Cách mở .TCD file

Để mở file .TCD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TCD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TCD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TCD do người dùng đóng góp.

  • IMSI TurboCAD Deluxe
  • Technobox DirectCAD
  • Technobox DirectCAD
  • Hondata Traction Control Manager
  • Technobox CAD6
  • Garmin Training Center
  • Garmin Training Center

Chuyển đổi file .TCD

File .TCD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *