TCL File

? Cách mở file .TCL? Những phần mềm mở file .TCL và sửa file lỗi. Convert Text TCL file sang định dạng khác.

.TCL File Extension

   
File name TCL File
File Type Tcl Script
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.9 ★ (9 Bình chọn)

File .TCL là file gì?

TCL là Developer Files - Tcl Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Script viết bằng Tool Command Language (phát âm là "cù"), một ngôn ngữ văn bản đơn giản được sử dụng để gửi lệnh để soạn thảo văn bản, bộ dò lỗi, và vỏ.

What is a TCL file?

Script written in the Tool Command Language (pronounced "tickle"), a simple textual language used for sending commands to text editors, debuggers, and shells.

Cách mở .TCL file

Để mở file .TCL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TCL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TCL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TCL do người dùng đóng góp.

  • Tk
  • Altium Designer
  • Altium Designer
  • Altium Designer Summer
  • Parallels Tools Center
  • Altium Designer Winter
  • Altium Designer Winter

Chuyển đổi file .TCL

File .TCL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *