TCLOGS File

? Cách mở file .TCLOGS? Những phần mềm mở file .TCLOGS và sửa file lỗi. Convert XML TCLOGS file sang định dạng khác.

.TCLOGS File Extension

   
File name TCLOGS File
File Type TestComplete Log Configuration File
Nhà phát triển SmartBear
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .TCLOGS là file gì?

TCLOGS là Data Files - TestComplete Log Configuration File, dưới định dạng XML được phát triển bởi SmartBear.

Đăng nhập tập tin cấu hình được tạo ra bởi TestComplete, một ứng dụng cho phép người dùng các ứng dụng thử nghiệm; chứa các đường dẫn và tên file log giữ thử nghiệm kết quả cho các dự án hoặc dãy phòng dự án; bao gồm thông tin mô tả thời gian của kịch bản và người (username) chạy nó.

What is a TCLOGS file?

Log configuration file created by TestComplete, an application that enables users to test applications; contains the paths and names of log files that hold testing results for projects or project suites; includes information that describes the duration of the script and who (username) ran it.

Cách mở .TCLOGS file

Để mở file .TCLOGS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TCLOGS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TCLOGS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TCLOGS do người dùng đóng góp.

  • SmartBear TestComplete

Chuyển đổi file .TCLOGS

File .TCLOGS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *