TCM File

? Cách mở file .TCM? Những phần mềm mở file .TCM và sửa file lỗi. Convert Binary TCM file sang định dạng khác.

.TCM File Extension

   
File name TCM File
File Type TurboCAD Mac Drawing
Nhà phát triển IMSI
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .TCM là file gì?

TCM là CAD Files - TurboCAD Mac Drawing, dưới định dạng Binary được phát triển bởi IMSI.

2D hay 3D dự thảo thiết kế được tạo ra bởi Mac phiên bản của computer-aided design TurboCAD (CAD) phần mềm; lưu trữ một bản vẽ, bao gồm cả hình học và trưng bày tài sản; có thể xoay và xem với các hiệu ứng ánh sáng và góc camera khác nhau bằng cách sử dụng phần mềm.

What is a TCM file?

2D or 3D design draft created by Mac editions of the TurboCAD computer-aided design (CAD) software; stores a drawing, including the geometry and display properties; can be rotated and viewed with lighting effects and different camera angles using the software.

Cách mở .TCM file

Để mở file .TCM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TCM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TCM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TCM do người dùng đóng góp.

  • IMSI TurboCAD Deluxe
  • T-Shirt Factory
  • T-Shirt Factory
  • Media Player Classic
  • TCPRGOS-W
  • FileMaker Pro Runtime
  • FileMaker Pro Runtime

Chuyển đổi file .TCM

File .TCM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *