TCN File

? Cách mở file .TCN? Những phần mềm mở file .TCN và sửa file lỗi. Convert N/A TCN file sang định dạng khác.

.TCN File Extension

   
File name TCN File
File Type Techne Model File
Nhà phát triển ZeuX
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .TCN là file gì?

TCN là 3D Image Files - Techne Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ZeuX.

Mô hình được tạo ra bởi techne, một chương trình Windows sử dụng để mô hình thiết kế sử dụng trong Minecraft; chứa dữ liệu mô tả các mô hình, trong đó bao gồm kích thước, vị trí và kết cấu; có thể được chỉnh sửa trong techne.

What is a TCN file?

Model created by Techne, a Windows program used to design models used in Minecraft; contains data that describes the model, which includes dimensions, position, and texture; can be edited in Techne.

Cách mở .TCN file

Để mở file .TCN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TCN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TCN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TCN do người dùng đóng góp.

  • ZeuX Techne

Chuyển đổi file .TCN

File .TCN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *