TCNET File

? Cách mở file .TCNET? Những phần mềm mở file .TCNET và sửa file lỗi. Convert N/A TCNET file sang định dạng khác.

.TCNET File Extension

   
File name TCNET File
File Type TestComplete Configuration Reference File
Nhà phát triển SmartBear
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .TCNET là file gì?

TCNET là Data Files - TestComplete Configuration Reference File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SmartBear.

tập tin tài liệu tham khảo cấu hình được tạo ra bởi TestComplete, một ứng dụng cho phép người dùng các ứng dụng thử nghiệm; chứa tham chiếu đến các file cấu hình cho một dự án hoặc bộ dự án đang được sử dụng trong chế độ chia sẻ.

What is a TCNET file?

Configuration reference file created by TestComplete, an application that enables users to test applications; contains references to configuration files for a project or project suite that is being used in shared mode.

Cách mở .TCNET file

Để mở file .TCNET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TCNET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TCNET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TCNET do người dùng đóng góp.

  • SmartBear TestComplete

Chuyển đổi file .TCNET

File .TCNET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *