TCP File

? Cách mở file .TCP? Những phần mềm mở file .TCP và sửa file lỗi. Convert Binary TCP file sang định dạng khác.

.TCP File Extension

   
File name TCP File
File Type 1Tally Compiled Program File
Nhà phát triển Tally Solutions
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (49 Bình chọn)

File .TCP là file gì?

TCP là Executable Files - 1Tally Compiled Program File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Tally Solutions.

Chương trình được biên soạn với Tally.Developer, một Tally Định nghĩa môi trường ngôn ngữ (TDL) lập trình; chứa một chương trình có thể được chạy trong Tally.ERP; cũng chứa thông tin sản phẩm bao gồm bởi các nhà phát triển.

What is a TCP file?

Program compiled with Tally.Developer, a Tally Definition Language (TDL) programming environment; contains a program that can be run within Tally.ERP; also contains product information included by the developers.

Cách mở .TCP file

Để mở file .TCP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TCP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TCP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TCP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • TeXnicCenter
  • TeXnicCenter
  • TeXnicCenter Version
  • CasClient
  • DV-Win
  • DV-Win

Chuyển đổi file .TCP

File .TCP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *