TCR File

? Cách mở file .TCR? Những phần mềm mở file .TCR và sửa file lỗi. Convert Binary TCR file sang định dạng khác.

.TCR File Extension

   
File name TCR File
File Type 1Psion Series 3 eBook File
Nhà phát triển Psion Teklogix
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .TCR là file gì?

TCR là eBook Files - 1Psion Series 3 eBook File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Psion Teklogix.

eBook tạo ra trong định dạng TCR, mà ban đầu được sử dụng bởi các Psion Dòng thiết bị 3 palmtop cũ phát triển vào những năm 1990; lưu trữ các văn bản eBook và định dạng trong một định dạng độc quyền sử dụng trong nội bộ của các thiết bị Psion.

What is a TCR file?

eBook created in the TCR format, which was originally used by the older Psion Series 3 palmtop devices developed in the 1990s; stores the eBook text and formatting in a proprietary format used internally by the Psion device.

Cách mở .TCR file

Để mở file .TCR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TCR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TCR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TCR do người dùng đóng góp.

  • Sumatra PDF
  • Calibre
  • Calibre
  • TWCaddie08
  • DSF Golf Platz-Manager
  • Project Explorer
  • Project Explorer

Chuyển đổi file .TCR

File .TCR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *