TDE File

? Cách mở file .TDE? Những phần mềm mở file .TDE và sửa file lỗi. Convert Binary TDE file sang định dạng khác.

.TDE File Extension

   
File name TDE File
File Type Tableau Data Extract File
Nhà phát triển Tableau Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .TDE là file gì?

TDE là Data Files - Tableau Data Extract File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Tableau Software.

Một tập tin VTC Game là một tệp dữ liệu được sử dụng bởi về Tableau Desktop, một trực quan và phân tích ứng dụng bảng trắng. Nó chứa dữ liệu được chiết xuất từ ​​một nguồn dữ liệu bên ngoài, chẳng hạn như một bảng tính Microsoft Excel, cơ sở dữ liệu Microsoft Access, hoặc tệp .CSV. Dữ liệu cũng có thể được chiết xuất từ ​​một nguồn dữ liệu kết nối từ xa.

What is a TDE file?

A TDE file is a data file used by Tableau Desktop, a whiteboard visualization and analysis application. It contains data extracted from an external data source, such as a Microsoft Excel workbook, Microsoft Access database, or a .CSV file. The data may also be extracted from a remotely connected data source.

Cách mở .TDE file

Để mở file .TDE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TDE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TDE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TDE do người dùng đóng góp.

  • Tableau Desktop
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .TDE

File .TDE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *