TDM File

? Cách mở file .TDM? Những phần mềm mở file .TDM và sửa file lỗi. Convert Binary TDM file sang định dạng khác.

.TDM File Extension

   
File name TDM File
File Type LabVIEW Binary Measurement File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .TDM là file gì?

TDM là Data Files - LabVIEW Binary Measurement File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi National Instruments.

tập tin đo lường được sử dụng bởi LabVIEW, một chương trình sử dụng để tương tác với các công cụ phần cứng; chứa dữ liệu nhị phân hoặc lưu sử dụng "Write Để đo File" hoạt động, hoặc đọc bằng cách sử dụng "đọc Từ Đo lường File" chức năng.

What is a TDM file?

Measurement file used by LabVIEW, a program used to interact with hardware instruments; contains binary data either saved using the "Write To Measurement File" operation, or read using the "Read From Measurement File" function.

Cách mở .TDM file

Để mở file .TDM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TDM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TDM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TDM do người dùng đóng góp.

  • National Instruments LabVIEW
  • SynaptiCAD Product Suite
  • SynaptiCAD Product Suite
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .TDM

File .TDM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *