TDMS File

? Cách mở file .TDMS? Những phần mềm mở file .TDMS và sửa file lỗi. Convert Binary TDMS file sang định dạng khác.

.TDMS File Extension

   
File name TDMS File
File Type Technical Data Management Streaming File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (7 Bình chọn)

File .TDMS là file gì?

TDMS là Data Files - Technical Data Management Streaming File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi National Instruments.

tập tin Một TDMS là một tệp dữ liệu lưu trong định dạng National Instruments (NI) Quản lý dữ liệu kỹ thuật streaming (TDMS). Nó chứa mô phỏng hoặc đo lường dữ liệu được ghi lại bằng phần mềm của National Instruments, chẳng hạn như LabVIEW và mão triều thiên. TDMS còn cả các file lưu trữ thông tin mô tả, trong đó bao gồm các thủ tục, kiểm tra vật cố, thông tin cảm biến, và là tác giả.

What is a TDMS file?

A TDMS file is a data file saved in the National Instruments (NI) Technical Data Management Streaming (TDMS) format. It contains simulation or measurement data recorded by National Instruments software, such as LabVIEW and DIAdem. TDMS files also store descriptive information, which includes the procedure, test fixture, sensor information, and author.

Cách mở .TDMS file

Để mở file .TDMS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TDMS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TDMS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TDMS do người dùng đóng góp.

  • Apache OpenOffice
  • National Instruments LabVIEW
  • National Instruments LabVIEW
  • National Instruments DIAdem
  • The MathWorks MATLAB

Chuyển đổi file .TDMS

File .TDMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *