TEMPLATE File

? Cách mở file .TEMPLATE? Những phần mềm mở file .TEMPLATE và sửa file lỗi. Convert Binary TEMPLATE file sang định dạng khác.

.TEMPLATE File Extension

   
File name TEMPLATE File
File Type Apple Pages Template
Nhà phát triển Apple
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (12 Bình chọn)

File .TEMPLATE là file gì?

TEMPLATE là Text Files - Apple Pages Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Tài liệu mẫu tạo bởi Trang, một ứng dụng xử lý văn bản dành cho Mac OS X; chứa các yếu tố trang được xác định trước và phong cách sử dụng để tạo một tài liệu mới; cho phép người dùng văn .PAGES tác giả với các tính chất tương tự.

What is a TEMPLATE file?

Document template created by Pages, a word processing application for Mac OS X; contains pre-defined page elements and styles used for creating a new document; enables users to author .PAGES documents with the same properties.

Cách mở .TEMPLATE file

Để mở file .TEMPLATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TEMPLATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TEMPLATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TEMPLATE do người dùng đóng góp.

  • Apple Pages
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Liquid
  • wxDev-C++
  • wx-devcpp
  • wx-devcpp

Chuyển đổi file .TEMPLATE

File .TEMPLATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *