TER File

? Cách mở file .TER? Những phần mềm mở file .TER và sửa file lỗi. Convert N/A TER file sang định dạng khác.

.TER File Extension

   
File name TER File
File Type Terragen Terrain File
Nhà phát triển Planetside Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .TER là file gì?

TER là Data Files - Terragen Terrain File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Planetside Software.

tệp địa hình được tạo ra bởi Terragen, một chương trình thế hệ cảnh quan thiên nhiên; chứa dữ liệu địa hình tham chiếu bởi Terragen để xác định độ cao của địa hình; bao gồm các giá trị số nguyên cùng y, z, và x-trục xác định chiều dài, chiều cao, chiều sâu, vv trong định dạng heightfield Terragen cho chuyển địa hình dễ dàng.

What is a TER file?

Terrain file created by Terragen, a natural scenery generation program; contains terrain data referenced by Terragen to determine altitude of the terrain; includes integer values along y, z, and x-axes specifying the length, height, depth, etc. in Terragen's heightfield format for easy terrain transfer.

Cách mở .TER file

Để mở file .TER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TER do người dùng đóng góp.

  • Planetside Software Terragen
  • Fusion Translate
  • Fusion Translate
  • Terminplaner .Net
  • Toad for MySQL - Freeware
  • CRYO-INTERACTIVE Dreked
  • CRYO-INTERACTIVE Dreked

Chuyển đổi file .TER

File .TER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *