TERMINAL File

? Cách mở file .TERMINAL? Những phần mềm mở file .TERMINAL và sửa file lỗi. Convert Text TERMINAL file sang định dạng khác.

.TERMINAL File Extension

   
File name TERMINAL File
File Type Terminal Settings File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .TERMINAL là file gì?

TERMINAL là Settings Files - Terminal Settings File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi Apple Terminal, các tiện ích dòng lệnh có trong Mac OS X (Terminal.app); lưu các thiết lập cửa sổ xuất hiện như phông chữ, văn bản và màu nền, kích thước cửa sổ, và các lệnh khởi động vỏ; cũng có thể được sử dụng để lưu một Nhóm Window, đó là một sự sắp xếp của mở nhiều cửa sổ (Window → Save Windows như Tập đoàn ....

What is a TERMINAL file?

Settings file created by Apple Terminal, the command-line utility included with Mac OS X (Terminal.app); saves window appearance settings such as the font, text and background colors, window size, and shell startup commands; can also be used for saving a Window Group, which is an arrangement of multiple open windows (Window → Save Windows as Group....

Cách mở .TERMINAL file

Để mở file .TERMINAL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TERMINAL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TERMINAL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TERMINAL do người dùng đóng góp.

  • Apple Terminal

Chuyển đổi file .TERMINAL

File .TERMINAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *