TERRN File

? Cách mở file .TERRN? Những phần mềm mở file .TERRN và sửa file lỗi. Convert Text TERRN file sang định dạng khác.

.TERRN File Extension

   
File name TERRN File
File Type Rigs of Rods Terrain File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .TERRN là file gì?

TERRN là Data Files - Rigs of Rods Terrain File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Terrain tập tin được sử dụng bởi Rigs của Rods (RoR), một mô phỏng chiếc xe dựa trên vật lý mềm cơ thể; chứa thông tin mô tả địa hình, trong đó bao gồm tên địa hình, các liên tên file cfg, cho dù có nước, màu của bầu trời, vị trí của các đối tượng hoặc xe tải, và các vị trí đẻ trứng.

What is a TERRN file?

Terrain file used by Rigs of Rods (RoR), a vehicle simulator based on soft-body physics; contains information that describes the terrain, which includes the terrain name, the associated .CFG file name, whether there is water, color of the sky, placement of objects or trucks, and spawning positions.

Cách mở .TERRN file

Để mở file .TERRN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TERRN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TERRN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TERRN do người dùng đóng góp.

  • Rigs of Rods

Chuyển đổi file .TERRN

File .TERRN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *