TERRN2 File

? Cách mở file .TERRN2? Những phần mềm mở file .TERRN2 và sửa file lỗi. Convert Text TERRN2 file sang định dạng khác.

.TERRN2 File Extension

   
File name TERRN2 File
File Type Rigs of Rods Terrain 2 File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .TERRN2 là file gì?

TERRN2 là Data Files - Rigs of Rods Terrain 2 File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Terrain tập tin được sử dụng bởi Rigs của Rods (RoR), một phần mềm thân xe vật lý mô phỏng; chứa thông tin mô tả địa hình điều khiển được trong RoR, trong đó bao gồm tên bản đồ, tên của các tập tin có liên quan với tọa độ hình học, chiều cao của mặt nước, màu sắc của ánh sáng xung quanh, và vị trí bắt đầu của máy nghe nhạc, điện lực hấp dẫn và địa hình phiên bản.

What is a TERRN2 file?

Terrain file used by Rigs of Rods (RoR), a soft-body physics vehicle simulator; contains information that describes the playable terrain in RoR, which includes the map name, the name of the associated file with geometry coordinates, height of the water surface, color of the ambient light, and starting position of the player, gravity power, and terrain version.

Cách mở .TERRN2 file

Để mở file .TERRN2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TERRN2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TERRN2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TERRN2 do người dùng đóng góp.

  • Rigs of Rods

Chuyển đổi file .TERRN2

File .TERRN2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *