TESTRUNCONFIG File

? Cách mở file .TESTRUNCONFIG? Những phần mềm mở file .TESTRUNCONFIG và sửa file lỗi. Convert Text TESTRUNCONFIG file sang định dạng khác.

.TESTRUNCONFIG File Extension

   
File name TESTRUNCONFIG File
File Type Visual Studio Test Run Configuration File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .TESTRUNCONFIG là file gì?

TESTRUNCONFIG là Developer Files - Visual Studio Test Run Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

thiết lập kiểm tra tệp được sử dụng bởi Microsoft Visual Studio 2008 và trước đó; chứa thông tin cấu hình để chạy một bộ kiểm tra; sử dụng để xác định các thông số thử nghiệm khi chạy các bộ sưu tập của trường hợp thử nghiệm, chẳng hạn như kiểm tra đơn vị.

What is a TESTRUNCONFIG file?

Test settings file used by Microsoft Visual Studio 2008 and earlier; contains configuration information for running a suite of tests; used for defining the test parameters when running collections of test cases, such as unit tests.

Cách mở .TESTRUNCONFIG file

Để mở file .TESTRUNCONFIG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TESTRUNCONFIG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TESTRUNCONFIG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TESTRUNCONFIG do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio CTP
  • Microsoft Visual Studio CTP

Chuyển đổi file .TESTRUNCONFIG

File .TESTRUNCONFIG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *