TESTSETTINGS File

? Cách mở file .TESTSETTINGS? Những phần mềm mở file .TESTSETTINGS và sửa file lỗi. Convert Text TESTSETTINGS file sang định dạng khác.

.TESTSETTINGS File Extension

   
File name TESTSETTINGS File
File Type Visual Studio Test Settings File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .TESTSETTINGS là file gì?

TESTSETTINGS là Developer Files - Visual Studio Test Settings File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Microsoft Visual Studio, một chương trình được sử dụng bởi các nhà phát triển phần mềm để tạo ra các ứng dụng Windows và các phần mềm khác; chứa thông tin cấu hình cho một dự án thử nghiệm, trong đó có các thiết lập vai trò cần thiết cho việc ứng dụng đang được thử nghiệm, vai trò sử dụng để chạy các bài kiểm tra, và bộ điều hợp dữ liệu chẩn đoán cho mỗi vai trò.

What is a TESTSETTINGS file?

File created by Microsoft Visual Studio, a program used by software developers to create Windows applications and other software; contains configuration information for a test project, including the set of roles required for the application being tested, the role used to run the tests, and diagnostic data adapters for each role.

Cách mở .TESTSETTINGS file

Để mở file .TESTSETTINGS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TESTSETTINGS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TESTSETTINGS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TESTSETTINGS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio CTP
  • Microsoft Visual Studio CTP

Chuyển đổi file .TESTSETTINGS

File .TESTSETTINGS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *