TEX.EMZ File

? Cách mở file .TEX.EMZ? Những phần mềm mở file .TEX.EMZ và sửa file lỗi. Convert Binary TEX.EMZ file sang định dạng khác.

.TEX.EMZ File Extension

   
File name TEX.EMZ File
File Type Street Fighter IV Texture File
Nhà phát triển Capcom
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .TEX.EMZ là file gì?

TEX.EMZ là Vector Image Files - Street Fighter IV Texture File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Capcom.

tập tin Một TEX.EMZ chứa nhiều chất liệu cho các yếu tố gameplay khác nhau trong Street Fighter IV và Ultra Street Fighter IV, đó là theo phong cách arcade trò chơi chiến đấu. Nó lưu trữ kết cấu ở định dạng DDS được nén bằng thuật toán nén .GZIP như một tập tin .EMZ.

What is a TEX.EMZ file?

A TEX.EMZ file contains multiple textures for various gameplay elements in Street Fighter IV and Ultra Street Fighter IV, which are arcade-style fighting games. It stores textures in .DDS format that are compressed with the .GZIP compression algorithm as an .EMZ file.

Cách mở .TEX.EMZ file

Để mở file .TEX.EMZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TEX.EMZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TEX.EMZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TEX.EMZ do người dùng đóng góp.

  • Piecemontee SF4 Explorer
  • Capcom Street Fighter IV
  • Capcom Street Fighter IV
  • Capcom Ultra Street Fighter IV

Chuyển đổi file .TEX.EMZ

File .TEX.EMZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *