TPC File

? Cách mở file .TPC? Những phần mềm mở file .TPC và sửa file lỗi. Convert N/A TPC file sang định dạng khác.

.TPC File Extension

   
File name TPC File
File Type Topic Connection Placeholder
Nhà phát triển G&A M.C.
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .TPC là file gì?

TPC là Text Files - Topic Connection Placeholder, dưới định dạng N/A được phát triển bởi G&A M.C..

tập tin giữ chỗ tạo ra khi một-Topicscape liên tập tin chủ đề liên kết được xuất khẩu sang Windows; cho phép một Topicscape được mở tại một chủ đề cụ thể từ một tập tin Topicscape.

What is a TPC file?

Placeholder file produced when an inter-Topicscape topic-link file is exported to Windows; allows a Topicscape to be opened at a specific topic from another Topicscape file.

Cách mở .TPC file

Để mở file .TPC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TPC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TPC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TPC do người dùng đóng góp.

  • 3D Topicscape
  • Ethereal
  • Ethereal
  • TEPRA SPC10
  • Tina PCB Designer
  • TrackPower
  • TrackPower

Chuyển đổi file .TPC

File .TPC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *