TG4 File

? Cách mở file .TG4? Những phần mềm mở file .TG4 và sửa file lỗi. Convert N/A TG4 file sang định dạng khác.

.TG4 File Extension

   
File name TG4 File
File Type Tiled Group 4 Raster Image File
Nhà phát triển Bentley Systems
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (7 Bình chọn)

File .TG4 là file gì?

TG4 là Raster Image Files - Tiled Group 4 Raster Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bentley Systems.

định dạng hình ảnh raster được sử dụng bởi phần mềm Bentley Systems, còn được gọi là "Gõ 24" tập tin; lưu lại dưới dạng 1-bit file ảnh lát gạch nén với khả năng nén RLE; hỗ trợ nhiều độ phân giải.

What is a TG4 file?

Raster image format used by Bentley Systems software, also known as a "Type 24" file; saved as a 1-bit tiled image file compressed with RLE compression; supports multiple resolutions.

Cách mở .TG4 file

Để mở file .TG4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TG4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TG4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TG4 do người dùng đóng góp.

  • ImageView
  • Techsoft PixEdit
  • Techsoft PixEdit
  • Media Player Classic
  • Teamcenter Visualization

Chuyển đổi file .TG4

File .TG4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *