TGW File

? Cách mở file .TGW? Những phần mềm mở file .TGW và sửa file lỗi. Convert N/A TGW file sang định dạng khác.

.TGW File Extension

   
File name TGW File
File Type Terragen World File
Nhà phát triển Planetside Software
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (3 Bình chọn)

File .TGW là file gì?

TGW là Settings Files - Terragen World File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Planetside Software.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi Terragen Classic, một ứng dụng thế hệ cảnh quan thiên nhiên; chứa dữ liệu thế giới như bầu không khí, ánh sáng, và các thiết lập bề mặt; ngưng trong các phiên bản sau này của Terragen.

What is a TGW file?

Settings file created by Terragen Classic, a natural scenery generation application; contains world data such as atmosphere, lighting, and surface settings; discontinued in later versions of Terragen.

Cách mở .TGW file

Để mở file .TGW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TGW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TGW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TGW do người dùng đóng góp.

  • Planetside Software Terragen Classic
  • PipelineStudio
  • PipelineStudio

Chuyển đổi file .TGW

File .TGW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *